Styrelsemöte den 16 februari 2023, sammanfattning

 • SJK revisorer välkomnades till styrelsemötet, och adjungerades med yttranderätt .
 • Medlemsavgifterna föreslås bli oförändrade 2024.
 • För SJK IT-verksamhet beslöts en tydlig ansvarsfördelning mellan IT-ansvarig (teknikfokus) och applikationsägare (användning och innehåll).
 • Arbete inom SJK är oavlönat, men för vissa kostnader mm utgår ersättning enligt praxis. Det bör finnas en tydlig policy för detta. Förslag kommer.
 • SJK har nu 3930 medlemmar.
 • Föreningens verksamhet 2022 gav ett överskott på cirka 300 tusen kronor. Föreslås balanseras i ny räkning – välbehövlig reserv i inflationstider.
 • Över hundra fjärrspel Stockholm syd har sålts.
 • Resor: Information i helsidesannons i Tåg # 1 2023 som kommer omkring den 25 februari.
 • Styrelseledamöter fortsätter besöka lokalavdelningsmöten, under våren troligen Småland, Västerås och Skaraborg.
 • Klubbmästarna planerar att samlas till en träff i oktober.
 • SJK har numera god kontroll över sina domäner på internet.
 • Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 16 mars.

Gunnar Ekeving, vice ordförande