Möte med SJK styrelse den 20 april 2023, sammanfattning

Ekonomin ser bra ut.

Fjärrspel för Boden kommer preliminärt i maj.

27 anmälda till motorvagnsresan i Finland, däremot ännu så länge få anmälda till övernattning, middag och utfärd i samband med årsmötet.

Styrelsemedlemmar fortsätter att besöka SJK-möten runt om i landet. Klubbmästarmöte den 14 – 15 oktober.

Framtidsfrågor hänskjuts till nya styrelsen.

Gunnar Ekeving, vice ordf