Möten med SJK styrelse och SJK Service AB den 4 juni 2023

Vid konstituerande möte utsågs Hans Johansson till vice ordförande och Lars-Erik Torstensson till kassör. Ingen sekreterare; funktionen sköts av Föreningshuset och ordföranden, och mötessekreterare utses vid varje styrelsemöte.

Flera lokalavdelningar är aktiva, men några behöver stöd i olika former. Detta kommer att tas upp på klubbmästarmötet i oktober.

Jan Bengtsson redigerar ett samlat stadgeförslag inför nästa föreningsstämma.

Som projektledare för nytt Facebook-upplägg utsågs Ingemar Eriksson, för nytt Instagram-dito István Zsiga .

Nästa styrelsemöte blir den 14 augusti.

Vid extra årsstämma i SJK Service AB omedelbart efter SJK styrelsemöte bekräftades följande sammansättning av bolagsstyrelsen:

Gunnar Ekeving (ordförande)
Hans Johansson (ordinarie ledamot)
István Zsiga (ordinarie ledamot)
Ingemar Eriksson (suppleant)

Gunnar Ekeving, ordförande