Möte med SJK styrelse den 14 augusti 2023

En ny lokalavdelning startar i Närke.

Höstångan har redan cirka 50 anmälda.

De som blir SJK-medlemmar efter halvårsskiftet behöver bara betala för följande år, men får tidskriften Tåg och andra medlemsförmåner utan extra kostnad under resten av innevarande år.

Postvagnen: Arbete pågår med att göra det möjligt för icke-medlemmar att skriva inlägg.

Förbättringar av webbplatsen  sjk.se samt klubbens konton på Instagram och Facebook förbereds.

2024 års föreningsstämma blir i Uppsala, troligen någon gång i april.

Gunnar Ekeving, ordförande.