Fjärrspel-Stockholm Nord Utgiven 2023

Stockholmsfjärren Nord Utgiven 2023

Sparplan-Stockholm-Nord

Nu kommer ytterligare ett fjärrspel i SJKs serie, denna gång från den norra delen av Stockholms trafikledningsområde. Från Stockholms Central och City till Västerås, Uppsala och Avesta Krylbo. Nu kan du styra all tågtrafik, som snabb-, IC-, natt- och regionaltåg på Ostkustbanan, Arlanda Express samt ett stort antal pendeltåg i riktning Bålsta och Uppsala. Och flera intressanta godståg i såväl fjärr- som lokaltrafik.  Spelet är en nästan autentisk trafikledningssimulation om en del av Stockholms tågklarerare och deras intressanta arbete. I detta spel förekommer nästan alla tåg som en vardag i september 2023 förekom i verkligheten plus några extra tåg också.