Möte med SJK styrelse den 21 september 2023

Årsmöte 2024 blir den 20 april i Uppsala. Årsmöteshandlingar sänds ut med nummer 2 av Tåg.

Ett samlat stadgeförslag publiceras i god tid före årsmötet.

SJK kommer att finnas på branschmässan Nordic Rail den 10 – 12 oktober.

SJK Instagramkonto är på väg att bli mer aktivt.

Alla nummer av tidskriften Tåg t o m 2017 finns nu tillgängliga  på webbplatsen för inloggade SJK-medlemmar. Snart lägger vi även ut 2017 – 2019.

Arbetet fortsätter med att – enligt beslut på årsstämman – göra det möjligt för icke-medlemmar att skriva i Postvagnen.

Vi arbetar med att göra det enklare att betala medlemsavgiften.