Möte med SJK styrelse den 24 november 2023

Industribaneföreningen har lagt ner och skänker kvarvarande kapital, 214 tusen kronor, till SJK.  Pengarna läggs i en separatredovisad fond, och skall användas för ändamål enligt Industribaneföreningens syfte.

Arbetet med funktionärspolicy fortsätter, bland annat när det gäller tydliga regler för ekonomisk ersättning.

SJK-funktionärer som kan komma att arbeta specifikt med ungdomar skall lämna utdrag ur belastningsregistret (motsvarande regler som för arbete inom t ex skola och fritidsverksamhet).

Jan Bengtsson arbetar vidare med att redigera ett samlat stadgeförslag. Målet är att kunna publicera förslaget i god tid för att kunna lämna motioner till årsstämman 2024.

Lokalavdelningar: En checklista som stöd för klubbmästare utarbetas.

Ungdomsträff i Västerhaninge under jullovet, eventuellt även i Malmö.

Thomas Tydal erbjuder SJK-medlemmar rabatt på 1409Premium, se interna SJK-forumet på Postvagnen.

En resa under hösten 2024 planeras.

Instagram: Antalet följare ökar. Facebook rullar på.