Möte med SJK styrelse den 11 januari 2024

Årsmötet blir som planerat den 20 april i Uppsala. Vi återkommer om tid och plats samt om utfärd den 21 april.

SJK behöver öka sina intäkter; möjliga vägar är exempelvis bokutgivning och mer annonser i Tåg – det gäller dock att hålla balans mellan redaktionellt material och annonser. I Postvagnen kommer annonser att införas för icke-medlemmar (enligt tidigare beslut), och kan ge vissa intäkter.

Förslag finns att stödja utgivning av en grundläggande bok om järnväg, särskilt med inriktning på ungdomar. För barn undersöks möjligheten att återigen ge ut en målarbok.

Om SJK även fortsatt skall deltaga i mässor behöver vi förnya oss – under de senaste åren har vi saknat dragplåster.

Det skall bli möjligt att enkelt betala almanackor, böcker mm via SJK webbplats.

Förslag har kommit att SJK skall arbeta för dispens från ETCS på museifordon. Detta är dock en fråga som redan drivs av Järnvägshistoriska Riksförbundet, där SJK är medlem, så det är inte meningsfullt att SJK agerar på egen hand. Frågan får dock gärna debatteras i Tåg och förstås på Postvagnen.