Ordinarie föreningsstämma 2024

Tid: Lördag den 20 april 2024 kl 13.30

Plats: Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6 i Uppsala

Stämman kommer bland annat att behandla styrelsens förslag till ändringar i SJK stadgar

Motioner till föreningsstämma, exempelvis om stadgeändringar, skall vara hos styrelsen senast den 1 mars 2024. Skicka dem till styrelsen@sjk.se Vi sänder kvittens på alla motioner vi tagit emot via e-post. Det går även att sända motioner som papperspost till Svenska Järnvägsklubben, Åkervägen 1 C, kv, 137 41 Västerhaninge. Beakta dock att motionen måste ha kommit till SJK brevinkast senast den 1 mars.