Möte med SJK styrelse den 14 februari 2024

Efter föreningsstämman den 20 april blir det en utfärd den 21 april, troligen med veteranbuss; ULJ är antagligen stängd p g a banarbeten.

SJK försöker hitta nya klubbmästare i Gävle och Västerås. Thomas Walldow, nuvarande klubbmästare i Västerås, utses till hedersmedlem.

Efter diskussion om vad som normalt ska ligga till grund för att utses till hedersmedlem bestämdes att främst personer som avslutat hedervärda mångåriga insatser för föreningen kan komma ifråga att utses till hedersmedlem.

Informationsmöten på lokförarutbildningar bokas.

Bokutgivning: Flera idéer finns.

SJK diskussionsforum Postvagnen har nu mer än 600 registrerade. Stämningen är god.

Samarbete med Trafikverket om rekommendationer för järnvägsfotografer och trainspotters.

Staffan Sävenfjord, som gick bort häromåret, hade testamenterat bilder till SJK, och SJK Stockholm går på medlemsträffar successivt igenom och identifierar dessa bilder.

Gunnar Ekeving, ordförande SJK