Lokalavdelningar informerar intro

Här kommer korta notiser från SJK lokala avdelningar att publiceras löpande