SJK Västerbotten Möten

Tid: Kl. 18:30
Plats: Science centret Exploratoriet,  Nordanåområdet i Skellefteå
Program:

 • Elisabeth Sinclair, projektledare
  • Norrbotniabanan
   • Historisk tillbakablick
   • Vägen framåt
  • Norrtågs stundande upphandling

Läs mer: https://www.sjk.se/lokalt/sjk-vasterbotten/