Möte med SJK styrelse den 13 maj 2024

Det finns förslag om klubbmästarträff i höst. Vi avvaktar med beslut om detta.

Material från lokalavdelningarna om möten mm skall i fortsättningen skickas till ordföranden för publicering på sjk.se, varifrån Tåg-redaktören hämtar underlag för sidan 45 i Tåg.

Nästa styrelsemöte skall främst handla om strategifrågor.

Färre medlemmar innebär att intäkterna detta år minskar med cirka 50 tusen kronor. Ekonomin är dock fortsatt god.

Klubblokalen i Västerhaninge har fått en vattenskada. Detta drabbar inte SJK ekonomiskt, men SJK Stockholm måste flytta eller ställa in en del aktiviteter. Reparation förhoppningsvis klar under sommaren.

Till Gävle-resan (förhandsvisning Järnvägsmuseet) har 64 personer anmält sig. Ett eller två researrangemang planeras till hösten.

En målarbok och en fotobok är under arbete.