Fjärrspel-Malmö Syd Utgiven 2024

Malmöfjärren Syd Utgiven 2024

Spårplan Malmö Syd

NYTT NYTT *** Helt nya Malmöfjärren Syd 2024 att köpa – tre spel i ett!

Nu kommer ytterligare ett fjärrspel i SJK:s serie, denna gång om den södra delen av Malmö trafikledningsområde. Från Hässleholm och Eldsberga i norr till Ystad, Trelleborg och Öresundsbron i söder. Nu kan du styra all tågtrafik, som snabbtåg och Öresundståg på Södra stambanan och Västkustbanan, Pågatåg på ett flertal linjer och ett stort antal godståg, både långväga och lokala. Spelet är en nästan autentisk trafikledningssimulation om en del av Malmö tågklarerare och deras intressanta arbete. I detta spel förekommer nästan alla tåg som en vardag i februari 2024 förekom i verkligheten plus några extra tåg också.

Då Malmö trafikledningsområde är mycket stort har vi redan tidigare delat det i delarna Nord och Syd. Eftersom även delen Syd, som du nu kan köpa, har en mycket intensiv trafik underlättar vi för dig som spelare genom att förutom hela område Syd även erbjuda spel där du endast behöver trafikleda trafik på den norra eller södra delen av område Syd. Du får därmed tre nedladdningslänkar, en för varje spel.
Detta till samma förmånliga pris som vanligt, 149 kronor totalt för alla tre spelen för medlem i SJK (249 kronor för icke medlem).