Skip to content

Svenska Järnvägsklubbens årsstämma 2023

Den 27 maj kl 15 på First Hotel G, ovanför Göteborgs centralstation.

Tidigare planerad utfärd till AGJ den 28 maj är inställd på grund av få deltagare samt transportsvårigheter.

Tidigare annonserad marknad den 27 maj är inställd.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022, Revisionsberättelse 2022, styrelsens förslag till medlemsavgifter 2024, Valberedningens förslag, sammanfattning av motioner

Stadgekommitténs förslag

Utförliga motionstexter samt styrelsens yttranden:

Motion 1  Postvagnen

Motion 2  Riksrevisionen ska granska Trafikverket

Motion 3 – 7  Ändrade stadgar för SJK