Sida för nedladdning av testversion av Göteborgsfjärren

Den här sidan innehåller länkar för nedladdning av testversion av Göteborgsfjärren. Får endast användas av dig som har avtalat med Lennart Olsen att testa Göteborgsfjärren.

Göteborgsfjärren är ytterligare en blivande produkt i SJKs serie av tågledningsspel. Eftersom Göteborgs tågledningsområde är mycket större än de tidigare gjorda fjärrarnas (Hallsberg, Gävle, Norrköping) är Göteborgsfjärren uppdelad i tre spel. Dessa har samma spelplan, men bara cirka en tredjedel av planen trafikeras i respektive spel.

Här kommer länkarna till installationsfilerna för de tre spelen:

SetupGbgN: Göteborg 2021 Nord. I huvudsak Bohusbanan, Norge/Vänerbanan, Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan.  LÄNK

SetupGbgM: Göteborg 2021 Mitt. I huvudsak Västra stambanan, Jönköpingsbanan och lokal godstrafik kring Göteborg.  LÄNK

SetupGbgS: Göteborg 2021 Syd. I huvudsak, Kust-till-kustbanan, Västkustbanan och Älvsborgs/Viskdadalsbanan.  LÄNK

Tåg som går över gränserna visas i sin fulla linjesträckning och kan då förekomma med denna i två av spelen. När du öppnar spelen heter de fortfarande ”Norrköpingsfjärren” då dennas program har använts. Detta kommer att ändras senare. Någon ny manual för Göteborg har ännu inte skapats, den för Norrköping kan dock läsas under Hjälp i menyn. Mer anvisningar, instruktioner och svar på frågor kan du få direkt via mail till lennartolsen@telia.com

Installationsfilerna skall först laddas ner och sen köras genom att dubbelklicka på dem. Du kan komma att få varningar eller frågor där du skall godkänna att du kör en exe-fil. Sen kan ditt antivirusprogram komma att ge varningar vid installation av typen ”Okänt program”, ”Litar du på leverantören av programmet?”, osv. I värsta fall kan installationsfilen sättas i karantän. Detta är något som ofta händer nya spel från små mjukvaruutvecklare. I de allra flesta fall går det dock att komma förbi dessa varningar genom att läsa länkar om ”Mer information”, klicka på ”Installera ändå”, ”Återställ”, tre små punkter, pilar eller liknande. Om det är omöjligt för dig att installera, skriv till Lennart Olsen (se ovan) så försöker han hjälpa dig.

Spelet kommer att installeras som tre separata kataloger med namnen Göteborg 2021 Nord, Mitt resp Syd.

Testningen pågår till den 22 augusti, men Lennart Olsen tar gärna emot rapporter löpande eller i etapper när du är klar med olika delar. Lycka till med testandet och tack för hjälpen!