Skip to content

Grafiska tidtabeller 1990 – 2009

 Tågplan 90.2   september 1990 – januari 1991

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 66

 

Tågplan 91.2    september 1991 – januari 1992

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 66

 

Tågplan 92.1    fr o m juni 1992

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19      Tabell 21 – 29      Tabell 30 – 38      Tabell 41 – 49      Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 66

 

Tågplan 92.1    ändringstryck augusti 1992

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19      Tabell 21 – 29      Tabell 30 – 38      Tabell 41 – 49      Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 66

 

Tågplan 92.2    januari – juni 1993

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19     Tabell 21 – 29     Tabell 30 – 38     Tabell 41 – 49     Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 66

 

Tågplan 93.1     juni – augusti 1993

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 10 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 38     Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 66

 

Tågplan 93.2     augusti 1993 – januari 1994

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 10 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 38     Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59     Tabell 61 – 66

 

Tågplan 93.3    januari – juni 1994

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 10 – 19     Tabell 21 – 29     Tabell 30 – 38     Tabell 41 – 49     Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 66

 

Tågplan 94.1    juni 1994 – september 1994

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 10 – 19    Tabell 21 – 29     Tabell 30 – 38     Tabell 41 – 49     Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 66

 

Tågplan 94.2    september 1994 – januari 1995

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 10 – 19    Tabell 21 – 29     Tabell 30 – 39     Tabell 41 – 49     Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 66

 

Tågplan 94.3     januari – juni 1995

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9      Tabell 11 – 19       Tabell 21 – 29      Tabell 30 – 39      Tabell 41 – 49      Tabell 50 – 59      Tabell 61 – 66

 

Tågplan 95.1    juni 1995 – september 1995

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 31 – 39    Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 66

 

Tågplan 95.2    september 1995 – januari 1996

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 31 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 66

 

Tågplan 95.3    januari 1996 – juni 1996

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 31 – 39    Tabell 41 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 61 – 68

 

Tågplan 96.1  juni 1996

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19     Tabell 21 – 29     Tabell 30 – 39      Tabell 41 – 49      Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66

 

Tågplan 96.1   ändringstryck augusti 1996

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19     Tabell 21 – 29     Tabell 30 – 39      Tabell 41 – 49      Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66

 

Tågplan 96.3     januari 1997 – juni 1997

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19     Tabell 21 – 29     Tabell 30 – 39      Tabell 40 – 49      Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66

 

Tågplan 97.2    augusti 1997 – januari 1998

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9      Tabell 11 – 19      Tabell 21 – 29      Tabell 30 – 39      Tabell 40 – 49      Tabell 50 – 59     Tabell 60 – 66

 

Tågplan 97.3    januari 1998 – juni 1998

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66

 

Tågplan 98.1 juni – augusti 1998

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66

 

Tågplan 98.2    augusti 1998 – januari 1999

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 18    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59     Tabell 60 – 66       Inlandsbanan

 

Tågplan 98.3    januari – juni 1999

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9      Tabell 11 – 19      Tabell 21 – 29      Tabell 30 – 39      Tabell 40 – 49      Tabell 50 – 59     Tabell 60 – 66

 

Tågplan 99.1     juni – augusti 1999

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9      Tabell 11 – 19       Tabell 21 – 29       Tabell 30 – 39       Tabell 40 – 49       Tabell 50 – 59      Tabell 60 – 66

 

Tågplan 99.2     augusti 1999 – januari 2000

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9      Tabell 11 – 19       Tabell 21 – 29       Tabell 30 – 39       Tabell 40 – 49       Tabell 50 – 59      Tabell 60 – 66

 

Tågplan 99.3     januari 2000 – juni 2000

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 38    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59     Tabell 60 – 66

 

Tågplan 00.1    juni 2000 – januari 2001

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9     Tabell 11 – 19     Tabell 21 – 29     Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49     Tabell 50 – 59     Tabell 60 – 66

 

Tågplan 01.1     juni 2001 – januari 2002

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66

 

Tågplan 01.2     januari 2002 – juni 2002

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66

 

Tågplan 02.1     juni 2002 – december 2002

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66

 

Tågplan 03.1     juni 2003 – december 2003

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59     Tabell 60 – 66

 

Tågplan 04.1     juni 2004 – december 2004

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59     Tabell 60 – 66

 

Tågplan 05.2     januari 2006 – juni 2006

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59     Tabell 60 – 66

 

Tågplan 06.1      juni 2006 – januari 2007

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66

 

Tågplan 07.3      juni 2007 – december 2007

Karta och linjelista

Tabell 1 – 9    Tabell 11 – 19    Tabell 21 – 29    Tabell 30 – 39    Tabell 40 – 49    Tabell 50 – 59    Tabell 60 – 66