Skip to content

Styrelsens förslag till stadgeändringar, att behandlas på ordinarie föreningsstämma den 20 april 2024

Den 2023 upplösta stadgekommitténs förslag till föreningsstämman 2023