Föreningsstämma 2021 och ny styrelse

Föreningsstämman 2021 genomfördes med poströstning. Verksamhetsberättelser, motioner mm finns här.

Justerat protokoll från föreningsstämman

Protokoll från konstituerande möte med nya styrelsen efter föreningsstämman 2021