Styrelsemöte den 26 november 2021

Ett framtidsseminarium ska hållas, men tid och plats är ännu ej bestämt.

Höjning av lösnummerpriset på TÅG från 75 kr till 85 kr, sker f. o. m. 2022.

Medlemsantalet inom SJK har nu passerat 4000 medlemmar, glädjande!

Ekonomin ser bra ut för både SJK-Förening och SJK Service AB.

Tidningen TÅG fungerar enligt plan.

Almanackan och boken om Inlandsbanans broar är klara och såldes på Hjulmarknaden.

Lars-Erik Torstenson redogjorde för planerade resor, Malmbanan bl.a.

Nästa möte är planerat till 20/1-22.

Hälsningar
Johan Östlund
Ordförande SJK