Styrelsemöte 21 april 2022

SJK:s Almanacka handläggs/administreras av Jan Ericson.

Databas/Järnvägsdata: Niklas Bygdestam och Gunnar Ekeving återrapporterar efter sommaren angående detta.

Medlemsantalet är för närvarande strax under 4000 st.

Tidningen TÅG utkommer enligt plan. Eventuellt senareläggs distributionen av nr 4 med ca fem dagar för att få med ett reportage från föreningsstämman.

SJK Förening och SJK Service AB:s ekonomier är i stabil balans.

Ingemar Eriksson informerade om sina aktiviteter med att få ´igång´ vissa lokalavdelningar.

Nästa SJK styrelsemöte är i samband med årsmötet i Eskilstuna den 7 maj.


Årsmöteshandlingar: Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag mm