Styrelsemöten den 12 och 20 januari 2023, 
sammanfattning

  • Postvagnen: Se separat information
  • Styrelseledamöter kommer att i ökad utsträckning kommunicera med lokalavdelningarna genom att besöka medlemsmöten.
  • Förhoppningsvis startas lokalavdelning i Uppsala – samarbete med ULJ.
  • 3922 medlemmar vid senaste räkningen.
  • SJK medverkar vid Train&Rail 25-27 april och Jönköpingsmässan 10-12 oktober
  • Mer än tusen fjärrspel har sålts.
  • Information om kommande SJK-resor har uppdaterats på resesidan, och mer information kommer, speciellt om årsmötesresan.
  • Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 16 februari.

Gunnar Ekeving, vice ordförande och t f ordförande under tiden som Johan Östlund är bortrest