Fjärrspel-Hallsberg Utgiven 2020

Hallsbergsfjärren Utgiven 2020

Sparplan Hallsberg

Omfattar Hallsbergs trafikledningsområde från Mjölby i söder till Borlänge i norr, från Skövde och Charlottenberg i väster till Arboga och Katrineholm i öster. Nu kan du styra all tågtrafik som snabbtåg och IC tåg på Västra stambanan och Värmlandsbanan. Och Tåg i Bergslagens,  Värmlandstrafiks och andras regionaltåg på de flesta banor. Samt naturligtvis ett stort antal intressanta godståg, de flesta till, från eller passerande Sveriges största rangerbangård i Hallsberg.

Spelet är en uppdatering av den ursprungliga Hallsbergsfjärren från 2008 och har behållit några av dettas särdrag.