Möte med SJK styrelse den 18 oktober

  • SJK klubbmästare har haft en tvådagarskonferens. Aktiviteter som är meningsfulla för ungdomar är högt prioriterat. Direktkontakter mellan styrelse och klubbmästare kommer att intensifieras.
  • Förslag finns att ge ut en ny målarbok.
  • SJK Instagramkonto är nu återigen i full gång, och på Facebook har SJK 3300 följare
  • Vi efterlyser bilder att publicera i Tåg och på webbplatsen
  • Det blir snart möjligt att betala medlemsavgift även via swish
  • Principbeslut om policy för funktionärer och uppdragstagare inom SJK verksamhet. Funktionärer skall utses av styrelsen, ha klart definierade befogenheter och tidsbegränsat mandat. Endast SJK-medlem kan vara funktionär.
  • Samtrafiken slutar publicera linjetidtabeller i pdf-format. SJK kommer inte att ta över denna publicering – dyrt och förmodligen av begränsat intresse.

Gunnar Ekeving, ordförande SJK