Möte med SJK styrelse den 11 mars 2024

Söndagen efter föreningsstämman blir det arkeologutfärd i Uppland (vi kan inte åka på ULJ eftersom de genomför banarbete).

Motioner som kommit in samt styrelsens yttranden över motionerna går att läsa på SJK webbplats.

Nya vice klubbmästare i Eskilstuna och Göteborg.

Ett ungdomsmöte har genomförts i Västerhaninge (fem unga deltagare), och ytterligare ett sådant möte planeras i Malmö.

Det går fortfarande bra att nominera till Oscar Werner-galan

Järnvägsmuseet kommer den 15 – 16 juni att genomföra ett testöppethållande innan den nya utställningen öppnar för allmänheten. SJK-medlemmar kommer att bjudas in, och om möjligt skall vi ordna tågresa Stockholm – Gävle någon av dagarna.

En fotobok och en ny målarbok är under arbete. En kalender med förarvyer planeras.

Webbplatsen sjk.se: Gamla nummer av Tåg (endast för medlemmar) kommer successivt att göras tillgängliga förutom de senaste två årens utgivning. Grafiska tidtabeller blir i fortsättningen tillgängliga endast för inloggade medlemmar, detta för att öka värdet av medlemskap i SJK.

SJK har 3586 följare på Facebook och 1254 på Instagram.

Postvagnen: Tills vidare skall inga annonser visas för icke-medlemmar.