SJK ordinarie föreningsstämma 2024, protokoll

Justerat stämmoprotokoll

Ändrade stadgar, enligt första beslut vid föreningsstämman den 20 april 2024. Ytterligare ett beslut vid en föreningsstämma krävs för att denna nya version av klubbens stadgar skall bli giltiga.