Aktuellt nummer

Nummer 9 utkom v 40

Nästa nummer:

​Utkommer v 43-44

 • Alstom köper Motala Train


  Motala Train
  Alstom Transport har förvärvat Motala Train, ett svenskt företag specialiserat på renovering, tungt underhåll och reparation av persontåg, från Motala Verkstad Group AB.


  Läs mer
 • TX med Coop-tåget

  TX Logistik blir av med tillståndet


  Från måndagen den 5 oktober måste TX Logistik upphöra att köra tåg. Det har Transportstyrelsen beslutat efter en säkerhetsrevision den 2-3 september. Vid en systemrevision i november förra året hade Transportstyrelsen hittat brister i rutiner och interna föreskrifter. TX Logistik lovade vid ett möte i februari att rätta till felen i år.
  Läs mer
 • MVG München

  München beställer nya spårvagnar


  MVG, lokaltrafiken i tyska München, har beställt ytterligare 22 Avenio-spårvagnar från Siemens.
  Läs mer
 • Sweco moderniserar TRV:s dokument


  Konsultföretaget Sweco har vunnit majoriteten av uppdragen när Trafikverket ser över sitt regelverk. Syftet med projektet är att modernisera och effektivisera Trafikverkets styrande och stödjande dokument för att öka effektivitet, innovation och utveckling i anläggningsbranschen.
  Läs mer
 • Berlin Hbf

  Nya spårvägslinjer till Berlin Hbf


  Den 29 augusti började två nya spårvägslinjer, M8 och M10, att ansluta till centralstationen i Berlin. Sedan i december 2014 stannar redan spårvägslinje M5 på norra sidan av Berlin Hbf.
  Läs mer
 • Skoda-spårvagn på Innotransmässan 2014.

  Rekordår för Skoda


  Skoda Transportation gjorde ett mycket bra resultat 2014, både vad gäller tillverkning och försäljning. Försäljningen ökade med 12 procent till ett värde av 600 miljoner euro.
  Läs mer
 • Långt tåg i Tyskland

  Trafikverket förbereder 730-meterståg


  Vad kan man vinna på längre och tyngre godståg? Det fick Trafikverket i uppdrag att svara på av regeringen i april i år. Senast den 31 augusti vill regeringen ha svar. Den korta svarstiden har inte medgett något remissförfarande. I stället kallade projektledaren Anders Ekmark samman en rad intressenter till ett seminarium den 18 augusti för att höra efter hur ”marknaden” ställer sig till vad Trafikverket tänker säga i den efterfrågade rapporten.

  Läs mer
 • Tågab B7 5248

  Ny personvagn till Tågab


  Tågab har byggt om konferensvagnen S1 5248 till sittvagn littera B7. Vagnen köptes av Tågab sedan SJ avvecklat sin konferensvagnsverksamhet för halvannat år sedan.
  Läs mer
 • Triangelspåret i Katrineholm

  Udda tåg på udda spår


  Till sommaren hör de återkommande musikfestivalerna med tältliv och en gränslös rad av spännande band. Fenomenet borde vara väderberoende men förberedelserna är så ingående för både arrangörer och de tusentals besökarna att det i praktiken blir omöjligt att ställa in. Även om sommaren tycks bli så eländig som i år.

  Läs mer
 • Almanackan 2016  Nu är den äntligen här, SJK:s almanacka för 2016.
  Läs mer
 • Industrijärnvägar i Dalarna


  Industrijänvägar i Dalarna
  Nu släpper vi Mats Fredings referensverk om industrijärnvägar och industrilok i Dalarna. Boken är ett resultat av ett 14-årigt arkivarbete - en enorm forskningsinsats.
  Läs mer
 • Medlemsförmåner  Nytt rabatterbjudande till SJKs medlemmar från Trafik-Nostalgiska Förlaget
  Läs mer
 • Norska böcker i ebutiken


  NJK Banedata
  SJK Butik har tagit in ett urval av böcker från vår norska vänorganisation Norsk Jernbaneklubb. Böckerna säljs endast till medlemmar.
  Läs mer