Skip to content

Välkommen till Svenska Järnvägsklubben SJK

Svenska Järnvägsklubben är landets största förening för järnvägsintresserade. Våra medlemmar är allt från erfarna lokförare till unga trainspotters. Vi samlar både entusiaster och yrkesverksamma och vi samarbetar med såväl museiföreningar som med järnvägsbranschen. Föreningen grundades 1958 och ger sedan 1966 ut Tåg, Sveriges största järnvägstidskrift, som utkommer med tio nummer om året. På många platser i Sverige finns våra lokalavdelningar som ordnar möten, föreläsningar och studiebesök. Vi arrangerar dessutom resor med gamla och nya tåg både här hemma och i utlandet. Det som förenar oss är allas vårt intresse av tåg och järnvägar vare sig det handlar om historiska, nutida eller framtida.

OSCAR WERNER
GALAN

Sista dag för nominering 30 april 2024

Inom området järnväg finns det människor och händelser som förtjänar att uppmärksammas.

Missa inte din chans att lyfta fram och belöna något, någon, stort eller litet, bredspår, normalspår, eller smalspår, hårt eller mjukt, en insats eller ett ideellt arbete och som du anser bör uppmärksammas!

Oscar Werner Galan är ett gemensamt projekt mellan Järnvägsmuseet i Gävle och Svenska Järnvägsklubben syftande till att lyfta fram och uppmärksamma personer, projekt eller upplevelser på eller kring järnväg.
Detta kommer att ske vid en ceremoni under en trerätters bankettmiddag för de nominerade, inbjudna funktionärer och honoratiores i samband med Järnvägsmuseet i Gävle återinvigning.

Säkerligen känner du eller kanske någon i din omgivning till någon/något som borde uppmärksammas.
Nomineringen är öppen för alla och inte knuten till något medlemskap.

Missa inte din chans att nominera någon person/händelse som du anser ha gjort något speciellt inom något av nedanstående områden:

 • Kvinnlig Järnvägsprofil 2023
 • Manlig Järnvägsprofil 2023
 • Bästa Ungdomsverksamhet 2023
 • Bästa Arrangemang 2023
 • Bästa Museibaneupplevelse 2023
 • Bästa Antikvariska Projekt 2023
 • Bästa Kunskapsförmedling 2023
 • Hederspris 2023

Hur  anmäler jag min nominering?

 • Skicka ett mail till owg@sjk.se och ange
  • Nomineringsklass
  • Beskriv din motivering
  • Viktigt är att vi också får uppgifter hur vi kan nå person eller ansvarig som nomineringen avser.
  • Självklart får du vara anonym.

För mer info, följ tidskriften Tåg under våren!

Svenska Järnvägsklubbens
ordinarie föreningsstämma 2024

Alla medlemmar är välkomna till föreningsstämman den 20 april 2024 kl. 13.30

Plats: Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6 i Uppsala

Stämman kommer bl.a. att behandla styrelsens förslag till ändringar i SJK stadgar Förslaget har av styrelsen den 11 mars kompletterats när det gäller § 19 om avdelningar

Inkomna motioner till föreningsstämman  och styrelsens yttranden över motionerna. 

Trafikledare på fritid som hobby eller funderar du på ett framtidsyrke?

Vill du känna på att leda tåg?
Prova gärna på genom SJK realistiska fjärrledningsspel till det facila priset      249 Kr (149 Kr, SJK medlem)

Köp …   

Tillgängliga fjärrspel

RESOR

Styrelsen informerar