Skip to content

Välkommen till Svenska Järnvägsklubben SJK

Svenska Järnvägsklubben är landets största förening för järnvägsintresserade. Våra medlemmar är allt från erfarna lokförare till unga trainspotters. Vi samlar både entusiaster och yrkesverksamma och vi samarbetar med såväl museiföreningar som med järnvägsbranschen. Föreningen grundades 1958 och ger sedan 1966 ut Tåg, Sveriges största järnvägstidskrift, som utkommer med tio nummer om året. På många platser i Sverige finns våra lokalavdelningar som ordnar möten, föreläsningar och studiebesök. Vi arrangerar dessutom resor med gamla och nya tåg både här hemma och i utlandet. Det som förenar oss är allas vårt intresse av tåg och järnvägar vare sig det handlar om historiska, nutida eller framtida.


Svenska Järnvägsklubbens årsstämma 2024

Alla medlemmar är välkomna till årsstämman den 20 april 2024 kl 13.30

Plats: Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6 i Uppsala

Stämman kommer bl a att behandla styrelsens förslag till ändringar i SJK stadgar

Motioner till årsstämman, exempelvis om stadgeändringar, skall vara hos styrelsen senast den 1 mars 2024. Skicka dem till styrelsen@sjk.se Vi sänder kvittens på alla motioner vi tagit emot via e-post. Det går även att sända motioner som papperspost till Svenska Järnvägsklubben, Åkervägen 1 C, kv, 137 41 Västerhaninge. Beakta dock att motionen måste ha kommit till SJK brevinkast senast den 1 mars.


 

SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBEN BJUDER IN UNGDOMAR MELLAN 13 OCH 18 ÅR PÅ NÅGRA TIMMARS MÖTE OM TÅG OCH JÄRNVÄGAR.

Du får chansen att träffa lokförare och fråga om vad du vill !
Du får gärna ta med en förälder och kompisar!

Den 2 mars klockan 13 är du som är mellan 12 och 18 år och intresserad av tåg välkommen till en träff i Svenska Järnvägsklubbens lokal i Västerhaninge.

På programmet:

  • Föreläsning om järnvägshistoria.
  • Träffa en eller några lokförare som man får fråga det man vill.
  • Information om hur man beter sig när man fotograferar tåg för att inte äventyra säkerheten.
  • Prata om vad Svenska Järnvägsklubben kan göra för ungdomar.
  • Frågesport med fina priser.

Det är helt gratis och man behöver inte vara medlem i SJK. Man kommer dock få ett superdupererbjudande på plats om man går med i Sveriges största järnvägsklubb. Vi bjuder på lite pizza.

Vill man komma behöver man bara föranmäla till istvan.zsiga@sjk.se. Skriv ungdomsträff i rubriken. Man får väldigt gärna ta med en förälder.

Trafikledare på fritid som hobby eller funderar du på ett framtidsyrke?

Vill du känna på att leda tåg?
Prova gärna på genom SJK realistiska fjärrledningsspel till det facila priset      249 Kr (149 Kr, SJK medlem)

Köp …   

Tillgängliga fjärrspel

RESOR

Styrelsen informerar