Skip to content

Välkommen till Svenska Järnvägsklubben SJK

Svenska Järnvägsklubben är landets största förening för järnvägsintresserade. Våra medlemmar är allt från erfarna lokförare till unga trainspotters. Vi samlar både entusiaster och yrkesverksamma och vi samarbetar med såväl museiföreningar som med järnvägsbranschen. Föreningen grundades 1958 och ger sedan 1966 ut Tåg, Sveriges största järnvägstidskrift, som utkommer med tio nummer om året. På många platser i Sverige finns våra lokalavdelningar som ordnar möten, föreläsningar och studiebesök. Vi arrangerar dessutom resor med gamla och nya tåg både här hemma och i utlandet. Det som förenar oss är allas vårt intresse av tåg och järnvägar vare sig det handlar om historiska, nutida eller framtida.

Trafikledare på fritid som hobby eller funderar du på ett framtidsyrke?

Vill du känna på att leda tåg?
Prova gärna på genom SJK realistiska fjärrledningsspel till det facila priset      249 Kr (149 Kr, SJK medlem)

Köp …   

Tillgängliga fjärrspel

Styrelsen informerar